Hoofdstuk 3
Draw.Nu Home Omhoog Feedback Site-inhoud

 

Het CorelDRAW 8 Handboek

HOOFDSTUK 3 : Nieuwe mogelijkheden

3.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk proberen we inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van CorelDRAW versie 8. Dat is overigens geen eenvoudige opgave, want ten opzichte van versie 7 is het programma wederom op vele punten verbeterd en uitgebreid. Met het hier gepresenteerde overzicht kan de ervaren CorelDRAW-gebruiker echter snel de nieuwe mogelijkheden uitproberen. De ‘nieuwkomers’ krijgen uit dit overzicht een goed idee van wat CorelDRAW 8 allemaal kan.

3.2 DE GRAFISCHE MOGELIJKHEDEN

Belangrijkste toevoegingen aan de tekenmogelijkheden zijn de nieuwe interactieve gereedschappen voor schaduw en vervorming, alsmede de mogelijkheid om teksten in 3D te renderen. Daarnaast zijn er nog wat minder ‘grote’ toevoegingen aangebracht en zijn bestaande mogelijkheden uitgebreid en/of verbeterd.

3.2.1  Interactief schaduwgereedschap (Interactive shadow)

De meest in het oog springende uitbreiding van de tekenmogelijkheden is zonder meer het nieuwe schaduwgereedschap. Met dit gereedschap kunt u voorwerpen zoals teksten en geïmporteerde bitmaps van een levensechte schaduw voorzien. U kunt diverse eigenschappen van de schaduw instellen, zoals de kleur, de transparantie en de afstand tot het voorwerp.

+ In hoofdstuk 10 komt het gebruik van het nieuwe schaduwgereedschap uitgebreid aan de orde.

3.2.2  Interactief vervormgereedschap (Interactive distortion)

Het interactief vervormgereedschap kent een drietal gedaantes: trekken/duwen, rimpel en ombuigen. Met deze drie varianten is het mogelijk om voorwerpen onherkenbaar, maar ook functioneel te vervormen.

+ In hoofdstuk 10 komt dit nieuwe gereedschap uitgebreid aan de orde.

3.2.3  Interactief contourgereedschap (Interactive envelope)

Het toepassen van een contour (envelope) op voorwerpen gaat in CorelDRAW 8 een stuk eenvoudiger. Daar waar in de vorige versies gebruik werd gemaakt van een rolmenu, kunt u voorwerpen nu eenvoudig vervormen door de omhullende direct op de pagina te verslepen. De eigenschappenbalk laat u vervolgens allerlei instellingen maken die tevens in het rolmenu zijn te vinden, zodat u deze laatste niet vaak meer nodig zult hebben.

afb03-001

+ Het gebruik van het interactieve overvloeigereedschap wordt behandeld in het hoofdstuk over speciale effecten (hoofdstuk 10).

3.2.4  Interactief 3D-gereedschap (Interactive extrude)

Het 3D-effect bestaat nog steeds in CorelDRAW, maar de bediening is – alweer – eenvoudiger geworden. Klik met het nieuwe interactieve 3D-gereedschap gewoon op de rand van een voorwerp en begin te slepen om er een 3D-voorwerp van de maken. Klikt u nogmaals op het 3D-voorwerp, dan kunt u het in de ruimte roteren en kantelen. De eigenschappenbalk geeft tijdens het gebruik van het interactieve 3D-gereedschap de in te stellen eigenschappen weer.

+ De speciale functies van het interactieve 3D-gereedschap worden besproken in hoofdstuk 10.

3.2.5  Kleurmenging

Het kiezen van een bepaalde kleur is in Draw 8 een stuk eenvoudiger geworden. Het kleurenpalet op het scherm kan nu namelijk gebruikt worden om direct een kleur te mengen; wanneer u op een kleur Ctrl+klikt, dan wordt deze kleur bij de kleur van het geselecteerde voorwerp gemengd. Daarnaast kunt u de muisknop op een kleur ingedrukt houden om een uitklapmenu met circa 50 kleurnuances te krijgen, waaruit u een kleur kunt selecteren.

afb03-002

+ De kleur- en vulfuncties van CorelDRAW worden besproken in hoofdstuk 8.

3.2.6  Nieuwe paletten en kleurfunctionaliteit

CorelDRAW ondersteunt nu eindelijk duo-, tri- en quadtonen waarmee fraaie effecten zijn te verkrijgen, zoals een vergeelde foto of een foto ‘uit de oude doos’. Ook bij het maken van tweekleurenwerk komt het gebruik van een duotoon nogal eens van pas. Verder is er voorzien in een nieuwe paletbewerker, waarmee u snel eigen paletten maakt. De paletbewerker kent de functie Kleurharmonie, waarmee fraaie paletten met op elkaar aansluitende kleuren gemaakt kunnen worden.

+ Ook deze nieuwe kleurfuncties worden besproken in hoofdstuk 8.

3.2.7  Verbeterde bitmapbewerking

Sinds CorelDRAW 7 kent het pakket een groot aantal zeer welkome aanvullingen op het gebied van bitmaps: bitmapconversie en speciale bitmapeffecten. In versie 8 heeft Corel de functionaliteit verbeterd, onder andere met een versnelde voorbeeldfunctie en de optie om bitmaps automatisch te laten vergroten wanneer een effect daarom vraagt.

afb03-003

+ In hoofdstuk 11 worden de bitmapfuncties uitgebreid behandeld.

3.2.8  Verbeterde importfunctionaliteit

In CorelDRAW 8 kunt u meerdere bestanden tegelijk importeren en direct op de gewenste positie op de pagina plaatsen. Daarnaast kunnen afbeeldingen proportioneel en niet-proportioneel worden geplaatst.

+ In appendix B wordt de opdracht Importeren uitgebreid behandeld, terwijl in hoofdstuk 16 de im- en exportformaten de revue passeren.

3.2.9  Vrij transformatiegereedschap (Free transform)

Het vrije transformatiegereedschap is een uitbreiding van het standaard rotatiegereedschap. Met behulp van dit gereedschap roteert u een voorwerp eenvoudig rond een willekeurig punt, onder een willekeurige hoek.

+ In hoofdstuk 6 komt dit gereedschap aan de orde.

3.2.10  Verbeterde werking van het Mesgereedschap (Knife tool)

Het Mesgereedschap bestaat al een tijdje, maar in CorelDRAW 8 is de werking ervan verbeterd. Kon je tot voor kort een voorwerp alleen recht doorsnijden, in versie 8 is het mogelijk om met het mesgereedschap een willekeurig gevormde snede te maken.

afb03-004

+ In hoofdstuk 7 wordt het Mesgereedschap behandeld.

3.2.11  Uitgebreide Internet-functies

Geen programma kan meer zonder en CorelDRAW dus ook niet. Of het nu gaat om het exporteren van GIF-bestanden of het genereren van HTML-code, een programma dat zichzelf vandaag de dag enigszins respecteert biedt uitgebreide Internet-mogelijkheden. Voor CorelDRAW 8 geldt hetzelfde. Deze versie bevat naast uitgebreide ondersteuning voor GIF- en JPEG-bestanden een wizard Publiceren naar Internet, een HTML-conflictanalist, Internet-voorwerpen (zoals knoppen, lijsten enzovoort)  en de mogelijkheid om bestanden rechtstreeks van een FTP-site op te halen.

+ Hoofdstuk 14 is volledig gewijd aan de Internet-mogelijkheden van CorelDRAW.

3.2.12  Nieuwe voorbeeldstructuurvullingen (bitmap textures)

CorelDRAW 8 bevat wederom een uitgebreide verzameling structuurvullingen. Deze fractal-achtige patronen stellen onder andere stoplichten, luchtvervuiling, suikerspin en nog veel meer voor.

De structuurvullingen kunnen tot op detail worden gewijzigd. Bovendien zijn per categorie duizenden variaties mogelijk!

+ In hoofdstuk 8 worden de bitmappatronen verder behandeld.

afb03-005

3.3 TEKSTAFHANDELING

Ook op het gebied van tekst is er het een en ander uitgebreid en of veranderd. Een overzicht.

3.3.1  3D Tekstrendering (3D Text Art)

Het uit WordPerfect bekende 3D Textart is nu ook in CorelDRAW terug te vinden. Met deze optie is het mogelijk om tekst in 3D te zetten en van een structuur te voorzien. Door vervolgens de denkbeeldige camera te plaatsen, lampen toe te voegen en de tekst eventueel van afvlakkingen te voorzien, kunt u spectaculaire resultaten verkrijgen. CorelDRAW ‘rendert’ de tekst naar een bitmap, maar u kunt het 3D-voorwerp altijd blijven bewerken door erop te dubbelklikken.

+ De speciale functies van het 3D-tekstgereedschap worden besproken in hoofdstuk 10.

afb03-006

3.3.2  Ingebouwde tekstfuncties

CorelDRAW kent een groot scala aan ingebouwde tekstfuncties. Zo biedt het programma een ingebouwde schrijfwijzer waarmee uw tekst op taal en spelling gecontroleerd kan worden. Verder is er voorzien in een Autocorrectie-functie en een synoniemenlijst. Uiteraard ontbreekt het zoeken en vervangen van tekst ook niet.

+ Meer informatie over de nieuwe tekstopdrachten treft u aan in appendix B.

3.3.3  Uitgebreide koppelfuncties

In eerdere versies van CorelDRAW was het al mogelijk om alineatekstkaders voor doorloop aan elkaar te koppelen. In versie 8 is deze functionaliteit uitgebreid met de mogelijkheid om de tekst vanuit een alineakader naar tekst op een tracé te laten doorlopen en omgekeerd.

+ Meer informatie over de functionaliteit van alineatekstkaders treft u aan in hoofdstuk 5.

afb03-007

3.3.4  Nieuwe tekstopties

Kleine tekstverbeteringen omvatten bijvoorbeeld de mogelijkheid om een alineatekstkader  automatisch groter en kleiner te laten worden naarmate er meer of minder tekst in staat, of het omgekeerde: de nieuwe opdracht Tekst in kader vergroot of verkleint de tekst zodat deze precies in het kader past.

+ Meer informatie over de nieuwe tekstopdrachten treft u aan in appendix B.

3.4 BEDIENING EN OVERIGE VERBETERINGEN

3.4.1  Verbeterde gebruikersinterface

Wat uiteraard direct opvalt is de verbeterde, vlakke gebruikersinterface. Met de look & feel van Windows 95 is CorelDRAW aangepast aan de nieuwe standaard. Dialoogvensters zijn zoveel mogelijk getabd, wat ze overzichtelijk houdt. Uiteraard ontbreken de nodige werkbalken niet, inclusief de kleine verklarende tekstjes die verschijnen wanneer u de muiswijzer erop plaatst. Verder zijn veel functies in een koppelvenster beschikbaar, waarover meer in de volgende paragraaf.

3.4.2  Koppelvensters (Dockers)

Nieuw in CorelDRAW zijn de koppelvensters, waarmee u bepaalde informatie over uw project overzichtelijk kunt groeperen. De koppelvensters staan naar keuze vrij op de pagina, langs de kant van het scherm of in een combinatie van beide. Om te voorkomen dat meerdere koppelvensters het scherm onoverzichtelijk maken, kunt u meerdere vensters ineenschuiven, waarna ze via een simpele klik op een tabblad zijn te activeren. De koppelvensters kunnen ook snel van het scherm worden verwijderd of weer worden opgeroepen.

+ Het oproepen en gebruiken van koppelvensters wordt besproken in hoofdstuk 4.

3.4.3  Werkruimtes (Workspaces)

Ook nieuw in CorelDRAW 8 is het begrip werkruimte, waarmee een verzameling instellingen wordt bedoeld. Zo kunt u voor verschillende projecten aparte werkruimtes maken, maar ook verschillende gebruikers die van één gemeenschappelijke computer gebruikmaken kunnen hun eigen voorkeuren in een werkruimte vastleggen.

+ Het maken en beheren van een werkruimte komt aan de orde in hoofdstuk 4.

3.4.4  Kleine verbeteringen

Kleine verbeteringen worden door het boek verspreid uit de doeken gedaan. Daaronder vallen onder andere:

slim dupliceren;
schetsboeken;
dubbelklikken op een kromme activeert het vormgereedschap;
dubbelklikken op een knooppunt verwijdert of zet een knooppunt;
open krommen kunnen nu gevuld worden;
zowel fractal- als tegelvullingen kunnen op het scherm worden bewerkt, waarbij schuintrekken en roteren van de vulling tot de mogelijkheid behoren;
vorm- en aanwijsacties kunnen ook met een tekengereedschap worden uitgevoerd;

afb03-008

wanneer u een hoekhandgreep van een voorwerp sleept terwijl u de Alt-toets indrukt, kunt u het voorwerp niet-proportioneel vervormen; dit geldt ook tijdens het roteren;
klikken met ingedrukte Alt-toets selecteert een onderliggend voorwerp dat door een ander voorwerp wordt bedekt;
de Tab-toets kan worden ingedrukt om tijdens het tekenen met het Freehandgereedschap te wisselen tussen rechte en kromme lijnsegmenten;
de Tab-toets kan worden ingedrukt om tijdens het verplaatsen van een voorwerp de weergavemodus te wijzigen;
voorwerpen kunnen worden vergrendeld;
bitmaps kunnen bij import extern worden gekoppeld om de bestandsgrootte van het CorelDRAW-bestand te verminderen;
CorelDRAW slaat bestanden sterk gecomprimeerd op, zonder dat informatie verloren gaat.

 

Met extern.gif (73 bytes) aangegeven sites zijn externe sites en worden in een nieuwe browser geopend.

© 1998-2001 Bob van Duuren.
De informatie op deze webpagina's wordt geleverd 'as is', zonder enige vorm van garantie.

Informatie over deze site: drawmaster@inventiv-edu.nl