Inhoud
Draw.Nu Home Omhoog Feedback Site-inhoud

 

Inhoud van Het CorelDRAW 8 Handboek

Hoofdstuk 1: Introductie    1

1.1    Welkom bij CorelDRAW 8    1
1.2    Nieuw in CorelDRAW 8    1
1.3    De andere hoofdmodules    4
1.4    De bijgeleverde utilities    4
1.5    Windows 95/98    6
1.6    Opbouw van dit boek    7

Hoofdstuk 2: Algemene informatie    9

2.1    Mogelijkheden    9
2.2    Systeemeisen    9
2.3    Uitvoer    11
2.4    Invoer    14
2.5    Installatie    15

Hoofdstuk 3: Nieuwe mogelijkheden    17

3.1    Inleiding    17
3.2    De grafische mogelijkheden    17
3.3    Tekstafhandeling    23
3.4    Bediening en overige verbeteringen    25

Hoofdstuk 4: Elementaire bediening    29

4.1    Opstarten    29
4.2    Indeling van het scherm    30
4.3    Dialoogvensters (Dialog box)    43
4.4    Rolmenu’s (Roll-up)    44
4.5    Koppelvensters (Dockers)    46
4.6    Werkruimtes (Workspace)    47

Hoofdstuk 5: Voorwerpen plaatsen    49

5.1    Inleiding    49
5.2    Potloodgereedschap (Pencil tool)    49
5.3    Rechthoekgereedschap (Rectangle tool)    63
5.4    Ellipsgereedschap (Ellipse tool)    65
5.5    Tekstgereedschap (Text tool)    66
5.6    Veelhoekgereedschap (Polygon tool)    78
5.7    Werken in lagen    83

Hoofdstuk 6: Voorwerpen vervormen    85

6.1    Inleiding    85
6.2    Selectiegereedschap (Pick tool)    86
6.3    Vrij transformatiegereedschap (Free transform tool)    102

Hoofdstuk 7: Voorwerpen wijzigen    103

7.1    Inleiding    103
7.2    Het vormgereedschap (Shape tool)    103
7.3    Rechthoeken     104
7.4    Ellipsen     106
7.5    Tekst     108
7.6    Lijntekeningen     114
7.7    Veelhoeken    134
7.8    Het mesgereedschap (Knife tool)    135
7.9    Het gumgereedschap (Eraser tool)    136

Hoofdstuk 8: Vullingen en omtrekken    137

8.1    Inleiding    137
8.2    Steunkleur en proceskleur    137
8.3    Het omtrekgereedschap    146
8.4    Het vulgereedschap    156
8.5    Interactief vulgereedschap    172

Hoofdstuk 9: Transparantie    177

9.1    Inleiding    177
9.2    Voorwerptransparantie    177
9.3    Het interactieve transparantiegereedschap    184
9.4    Transparantiebewerkingen    188

Hoofdstuk 10: Speciale effecten    191

10.1    Inleiding    191
10.2    Perspectief    192
10.3    Contour (Envelope)    193
10.4    Overvloei (Blend)    200
10.5    3D (Extrude)    205
10.6    Omtrekovervloei (Contour)    209
10.7    Lens    210
10.8    PowerClip    214
10.9    Kleur aanpassen (Color adjust)    215
10.10    InteractieVE schaduw (interactive shadow)    216
10.11    Interactieve vervorming (interactive distortion)    219
10.12    3D-tekst    223
10.13    Render-instellingen    228

Hoofdstuk 11: Bitmaps    229

11.1    Inleiding    229
11.2    Bitmaps creëren    229
11.3    Bitmaps gebruiken    230
11.4    Speciale bitmapbewerkingen    237
11.5    Bitmapeffecten    247

Hoofdstuk 12: Stijlen en kleurstijlen    261

12.1    Inleiding    261
12.2    Afbeeldings- en tekststijlen    262
12.3    Kleurstijlen (Color styles)    268

Hoofdstuk 13: Voorwerpen beheren    277

13.1    Inleiding    277
13.2    Het koppelvenster Voorwerpgegevens    277
13.3    Voorwerpgegevensbeheer    280
13.4    Voorwerpbeheer (object manager)    282

Hoofdstuk 14: Internet    285

14.1    Inleiding    285
14.2    Export naar GIF en JPEG    285
14.3    Internet-pagina’s maken    294
14.4    Klikkaarten (image maps)    299
14.5    Corel Barista    303
14.6    Voorbeelden    304

Hoofdstuk 15: Afdrukken, kleurscheidingen & -beheer    305

15.1    Uitvoermedia    305
15.2    Kleurscheidingen    309
15.3    Het kleurenbeheersysteem    310

Hoofdstuk 16: Import en export    321

16.1    Importeren    321
16.2    Exporteren    325

Appendix A: Installatie en bestandsbeheer    331

A.1    Installatie    331
A.2    Bestandsbeheer    332

Appendix B: Menu’s en opdrachten    335

B.1    Inleiding    335
B.2    Bestand (File)    335
B.3    Bewerken (Edit)    355
B.4    Beeld (View)    366
B.5    Layout    371
B.6    Schikken (Arrange)    376
B.7    Effecten (Effects)    390
B.8    Bitmaps    391
B.9    Tekst (Text)    391
B.10    Extra (Tools)    402
B.11    Venster (Window) en Help    414

Appendix C: CorelSCRIPT    415

C.1    Inleiding    415
C.2    Het interactieve venster ontwerpen    417
C.3    Het programma    420
C.4    Aan DRAW koppelen    422

Appendix D: Verklarende woordenlijst    425

Appendix E: PostScript-vullingen    429

Appendix F: Support voor CorelDRAW    433

F.1    Inleiding    433
F.2    Color Graphics Magazine    434
F.3    Diverse Internet-adressen    434
F.4    Corel’s Fax Back Service    434

Appendix G: De CD-ROM    437

Appendix H: CorelDRAW aanpassen    439

H.1    Zelf werkbalken maken    439
H.2    De menustructuur aanpassen    441
H.3    Toetsenbord aanpassen    442
H.4    Rolmenu’s aanpassen    443

Appendix I: Geheimen van CorelDRAW 8    445

Index        447

 

Met extern.gif (73 bytes) aangegeven sites zijn externe sites en worden in een nieuwe browser geopend.

© 1998-2001 Bob van Duuren.
De informatie op deze webpagina's wordt geleverd 'as is', zonder enige vorm van garantie.

Informatie over deze site: drawmaster@inventiv-edu.nl